Revizija

Preuzmite upitnik za formiranje ponude za reviziju finansijskih izveštaja:

Svi oblici računovodstvene revizije, uključujući i obaveznu reviziju finansijskih izveštaja, ugovaraju se i realizuju  putem stalne poslovne jedinice u Subotici.

Finodit d.o.o.

OGRANAK EKO-FINODIT SUBOTICA

Subotica, Harambašićeva 14

Tel/fax: 024/551-792

tekući račun 355-1128765-06

e_mail: office@fineko.biz

zastupnik ogranka

Zoran Ilić, ovlašćeni revizor

 Delatnost stalne poslovne jedinice obuhvata:

  • usluge revizije redovnih i vanrednih pojedinačnih finansijskih izveštaja,
  • usluge revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja,
  • ostale usluge revizije uključujući i reviziju postupanja u skladu sa odredbama ugovora (obavezno investiranje kupca po ugovorima o kupo-prodaji društvenog kapitala, verifikacija namenske upotrebe sredstava po ugovorima o donaciji i slično),
  • usluge srodne reviziji, računovodstveni i poreski konsalting,
  • procena vrednosti imovine i kapitala.

Štampa o nama

PartneriFinodit d.o.o.

ABsoft informacioni sistemi

Suonline

By dWeb.rs