19. Oktobar 2009. - Mogućnost ugovaranja i realizacije usluga revizije finansijskih izveštaja u Subotici

Krajem 2008. godine krunisana je i formalizovana višegodišnja saradnja sa preduzećem za reviziju Confida Finodit d.o.o. Beograd, time što je osnovan ogranak, odnosno stalna poslovna jedinica u Subotici. Ogranak EKO-FINODIT Subotica ima potpunu autonomiju u ugovaranju i izvođenju revizijskih angažmana unutar poslovne politike i globalnih kriterijuma centrale.

Detaljnije informacije možete pogledati ovde.

Povratak...

PartneriEcovis Finaudit d.o.o.

ABsoft informacioni sistemi

Suonnet

By dWeb.rs