23. Februar 2010. - KEPU knjiga

KEPU KNJIGA - izmenom i dopunom Pravilnika o evidenciji prometa robe i usluga koji je stupio na snagu 20.02.2010. godine najzad je omogućeno da se Kepu knjiga u trgovini na veliko može voditi i u saglasnosti sa propisima o računovodstvu, što znači ili po nabavnim ili po vp cenama bez pdv. Takođe je preciziran unos podataka o uplatama na račun u kolonu 6 obrasca Kepu i data mogućnost komisionarima da, uz ispunjenje obaveze predaje popisnih lista po komitentima fizičkim licima sa obrascima KR do 25.02.2010. godine Ministarstvu trgovine i usluga preko okružno nadležnog odeljenja tržišne inspekcije prema sedištu komisionara, robu nabavljenu od komitenata fizičkih lica do 31.12.2009. godine vode po evidencijama robe i usluga koje su važile do kraja 2009. godine.Izmene i dopune pomenutog Pravilnika sadrže i još neke važne odredbe o kojima detaljnije možete pročitati ovde.

Izvor: Privredni savetnik

Povratak...

PartneriEcovis Finaudit d.o.o.

ABsoft informacioni sistemi

Suonnet

By dWeb.rs