Novosti

14. Septembar 2017.
Revizija 2017.

Ugovorite reviziju na vreme...
rok je 30. septembar 2017. godine.

- da vlasnici provere menadžere,
- da potvrdite da imate dobre računovođe,
- da Vaše računovođe imaju besplatnu stručnu pomoć,
- da ne platite previše poreza
- da ishodi poreskih kontrola ne budu jako šokantni,
- da brže dobijete kredit,
- da ne objašnjavate dobavljačima i kupcima ko ste i šta ste.


REVIZIJA ZAVRŠNOG RAČUNA NIJE TROŠAK !

Preduzeće za reviziju Finodit d.o.o., Beograd
Ogranak Eko-Finodit Subotica
Harambašićeva 14, Subotica, tel.: 024-551-792
e-mail: office@fineko.rs, web: www.fineko.rs

 

30. Septembar 2013.
Fineko CS - 20. godina

 

Dana 01.10.2013. navršilo se prvih 20 godina trajanja našeg preduzeća. Proletele su sa postojanom i nepromenjenom delatnošću od prvog trenutka, isključivom orjentacijom na struku, bez kompromisa i dilema u pogledu nužnosti poštovanja profesionalnih, etičkih i moralnih principa. Po svaku cenu i bez obzira na posledice. Ponosimo se činjenicom da nikada u svojoj istoriji nismo ostvarili gubitak u poslovanju.
Zahvaljujemo se zaposlenima - sadašnjim i bivšim, koji su gradili i grade, čuvali i čuvaju bedeme naše male tvrđave.
Zahvaljujemo se našim klijentima na ukazanom poverenju i iskreno verujemo da će vreme koje je pred nama potvrditi punu opravdanost njihovog i našeg izbora.


Consultor homini tempus utilissimus - Vreme je čoveku najbolji savetnik

 

Imam osećaj da vreme ogoljava sve stvari i sve stvari se razotkrivaju vremenom. Vreme je otac istine. - Golda Meir

Sve dok ne budeš cenio sebe, nećeš ceniti svoje vreme. Sve dok ne budeš cenio svoje vreme nećeš ništa postići sa njime.  - M. Scott Peck

Naše se vreme razlikuje od svih drugih vremena, i zato nekima izgleda kao i da nemamo svoga vremena. Kao da živimo u međuvremenu. - Matija Bećković


Dođu, tako, vremena, kada pamet zašuti, budala progovori, a fukara se obogati! - Ivo Andrić

Najjači od svih ratnika su ova dva - vreme i strpljenje.

Postoji samo jedno vreme koje je važno - SADA! To je najvažnije vreme jer jedino tada imamo bilo kakvu moć. - Lav Nikolajevič Tolstoj

Izmislili su milion načina da vreme prođe, a nijedan da se vreme zaustavi. Što se mene tiče, i ne moraju više da rade na tome - ovo baš i nisu neka vremena za zaustavljanje. - Đorđe Balašević

 

31. Avgust 2011.
Makhteshim Agan grupa

Fineko CS je uspostavio poslovnu saradnju sa MAGAN Agrochemicals d.o.o. Subotica čiju sadržinu, između ostalog, čini i pružanje usluga poreskog konsaltinga.
MAGAN Agrochemicals d.o.o. Subotica je srpski predstavnik globalno rasprostranjene Makhteshim Agan grupe, svetskog lidera u ponudi standardnih rešenja u zaštiti bilja sa preko 6 decenija proverenog iskustva u poljoprivrednoj proizvodnji, sa dugogodišnjom reputacijom kvaliteta, cene, kao i dužne pažnje i odgovornosti prema životnoj sredini.

15. Avgust 2011.
Imenovanje sudskih veštaka

Nada Ugren Katić,izvršni direktor i Saša Jevremov,direktor preduzeća Fineko CS rešenjima ministra Ministarstva pravde Republike Srbije od 06.07.2011. godine imenovani su za sudske veštake Višeg Suda u Subotici za ekonomsko-finansijsku oblast sa užom specijalnošću u oblasti računovodstva, revizije i finansijskog upravljanja.
Novi Zakon o sudskim veštacima, nakon višegodišnjeg vakuuma u pravnom regulisanju ovog važnog segmenta pravosudnog sistema, sa izraženo prisutnim negativnim posledicama takvog stanja, nastoji da status, delatnost, prava i odgovornosti sudskih veštaka uredi na mnogo kvalitetniji način u odnosu na donedavno važeća zakonska rešenja.

26. Novembar 2010.
Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa R. Hrvatskom - koncert "Gibonni"-a u Subotici

U okviru angažmana poreskog konsaltinga za klijenta HKC "Bunjevačko kolo" - Dužijanca iz Subotice, "Fineko CS" d.o.o. je ogranizovao  analizu i formulisanje poreskog tretmana koncerta hrvatskog pevača Džiboni (Gibonni) koji će se održati u Subotici 01.12.2010. godine.Tokom angažovanja,konsultovan je  rukovodilac grupe za uporedno poresko pravo i izbegavanje dvostrukog oporezivanja u Sektoru za fiskalni sistem  Ministarstva Finansija Republike Srbije mr Dejan Dabetić i zatraženo opšte mišljenje Kontakt centra Poreske uprave Republike Srbije. "Fineko CS" d.o.o. im ovim putem izražava zahvalnost za blagovremeno i visoko profesionalno postupanje.

24. Novembar 2010.
Revizija 2010. godina

Revizija 2009. godina

23. Novembar 2010.
Metro Cash & Carry

Kupovina dobara u Metro Cash & Carry za potrebe osim poslovnih, po našem mišljenju, može izazvati poreske kontrole sa neizvesnim ishodom. Pri tome, poslovnim potrebama smatramo potrošnju dobara u poslovne svrhe - trgovačka roba, repromaterijal, oprema, kancelarijski materijal, režijski materijal i slično. Kupovinom dobara za potrebe mimo poslovnih smatramo potrošnju usmerenu na lične potrebe osnivača, zaposlenih i trećih "prijateljskih" lica. I pored toga što veoma često jedina dodirna tačka takvih nedozvoljenih kupovina za lične potrebe sa poslovanjem leži u činjenici da metro kartica glasi na firmu, želimo da upozorima da upravo vezivanje kupovine za firmu prilikom evidentiranja prometa od strane Metro-a pruža poreskim vlastima perfektnu osnovu i informacionu bazu za kontrole. Cenimo da  Metro Cash & Carry nema mogućnosti da odbije zahtev poreskih vlasti za dostavljanjem informacija i baza podataka, odnosno, inverzno, mislimo da postoji obaveza da se takvi podaci dostave u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Čak i mimo toga, preuzimanjem u elektronskoj formi poreskih pdv evidencija  Metro Cash & Carry u obliku knjige izlaznih računa, za čega takođe postoji zakonski osnov, Poreska uprava može veoma brzo, lako i efikasno relevantne podatke sortirati i obraditi prema sopstvenim kriterijumima za rizik.

Prema našem razumevanju, cenimo da bi poreske vlasti, u konkretnom slučaju, insistirale prilikom kontrola na sledećim, ali ne i jedinim i isključivim, poreskim oblicima:

  • obaveza pdv po osnovu sopstvene potrošnje uključujući i manjak dobara,
  • porezi i doprinosi na zarade i/ili porezi na dohodak na druge prihode i/ili porez na prihode od kapitala po osnovu uzimanja iz imovine pravnog lica za lične potrebe vlasnika.

Jedina "odbrana" poreskog obveznika svodila bi se, po nama, na dokazivanje poreskim vlastima da dobra kupljena u Metro Cash & Carry, neevidentirana u poslovnim knjigama, nisu finansirana sredstvima firme. Takvo dokazivanje, međutim, može biti prilično kompleksno i može se protezati na potrebu sagledavanja mnogo poslovnih događaja u dužem vremenskom periodu, te, usled toga, neekonomično i neracionalno a često i neprijatno. Poseban problem, po našem mišljenju, predstavlja činjenica da poslovna dokumentacija koja se formira prilikom kupovina u  Metro Cash & Carry potpuno isto izgleda - kako u slučaju kada zaista fizička lica njihovim novcem kupuju za lične potrebe a kartica im služi samo da nešto eventualno uštede preko mogućnosti da uopšte kupuju u Metrou, tako i u slučaju kada se kupljena dobra promeću dalje bez evidentiranja u poslovnim knjigama, čime se krši čitav niz poreskih i drugih relevantnih propisa.

Usled svega gore navedenog, naša je preporuka odgovornim licima u svim  pravnim licima i preduzetničkim radnjama koje vode poslovne knjige, a pre svega pdv obveznicima, da izbegavaju pozajmljivanje ili trajno dodeljivanje metro kartica radnicima i trećim licima, a da sami ne vrše kupovine za svoje i porodične lične potrebe. 

Fineko CS doo

23. Februar 2010.
KEPU knjiga

KEPU KNJIGA - izmenom i dopunom Pravilnika o evidenciji prometa robe i usluga koji je stupio na snagu 20.02.2010. godine najzad je omogućeno da se Kepu knjiga u trgovini na veliko može voditi i u saglasnosti sa propisima o računovodstvu, što znači ili po nabavnim ili po vp cenama bez pdv. Takođe je preciziran unos podataka o uplatama na račun u kolonu 6 obrasca Kepu i data mogućnost komisionarima da, uz ispunjenje obaveze predaje popisnih lista po komitentima fizičkim licima sa obrascima KR do 25.02.2010. godine Ministarstvu trgovine i usluga preko okružno nadležnog odeljenja tržišne inspekcije prema sedištu komisionara, robu nabavljenu od komitenata fizičkih lica do 31.12.2009. godine vode po evidencijama robe i usluga koje su važile do kraja 2009. godine.Izmene i dopune pomenutog Pravilnika sadrže i još neke važne odredbe o kojima detaljnije možete pročitati ovde.

Izvor: Privredni savetnik

18. Februar 2010.
Vođenje poslovnih knjiga na računaru

propisana je obaveza poreskih obveznika - pravnih lica koji vrše obradu i unos podataka u poslovne knjige na računaru da na zahtev poreskog organa u postupku poreske kontrole obezbede izvod podataka iz svojih elektronski vođenih poslovnih knjiga i evidencija u uređenim strukturiranim kompjuterskim datotekama.

Pravilnik možete pogledati ovde.

Izvor: CD za računovođe Rezon Media Grup

02. Februar 2010.
Mogućnost razgraničenja obračunatih kursnih razlika i efekata valutne klauzule

Propisana je mogućnost razgraničenja obračunatih kursnih razlika i efekata valutne klauzule i u finansijskom izveštaju za 2009. godinu.

Detaljnije pročitajte ovde.

Izvor: Računovodstvena praksa - Savez RR Srbije

<< Arhiva

PartneriFinodit d.o.o.

ABsoft informacioni sistemi

Suonline

By dWeb.rs